Hjem

NORDJYLLAND

THOMAS BACH JACOBSEN

Tolke-og oversætterbistand for private,

det offentlige og private virksomheder

Tolk og translatør for flygtninge, fordrevne og andre konfliktramte mennesker.

 

Spansk tolke- og translatørservice er en virksomhed der udbyder tolkning og oversættelse mellem spansk og dansk. Tolkearbejde udføres fortrinsvis i Nordjylland, hvorimod translatørarbejde ikke er geografisk begrænset.

 

Ved tolkning forstås den mundtlige oversættelse, typisk ved taler eller dialog mellem to eller flere personer. Ved translatørarbejde forstås den skriftlige oversættelse, f.eks. af en bog, manual eller en annonce.

 

Tolkearbejde kan med fordel bestilles enten som hvisketolkning, konsekutiv tolkning eller simultantolkning. Ved en dialog mellem to eller flere personer. f.eks. i en sagsbehandling, er den konsekutive tolkning den mest brugbare.

 

Copyright © 2013 Castellano. Alle rettigheder forbeholdes.